Bestuur van de VVL

Voorzitter

Alain Delmotte

Ondervoorzitter

Bert Bevers

Secretaris-penningmeester

Vacature

Leden

Frans August Brocatus, Richard Foqué, Joris Iven, Roger Nupie

Maatschappelijke zetel

Bronlaan 25, 3001 Leuven

De Auteur

Redactie

Bert Bevers

Website

Websitebeheerder

Veronic Booij Liewers

Heeft u een vraag aan de VVL of wilt u een abonnement afsluiten op het driemaandelijks tijdschrift De Auteur? Neem dan contact met ons op middels het  contactformulier.